Vastelaovesgezelschap de Vogelhut

Gaer neme weej ôg in dit katern van ôs website meij in ’t ôntstaon en de historie van ôs gezelschap.

We schriéve 1970 as’t idee gebaore wuuërt um vanoét ’t Vaderhike van scoutinggroep Fatima auk in buurtschap Vogelhut op “d’n berg” vastelaoves-aktiviteite te orgenisere. In de beginjaore woort op ‘t prinsebal de nieje Prins en zien adjudante oétgerope en waas d’r daags daornao, op zôndaagmiddaag, ein resepsie. Ein seizoen waas in twië daag voorbeej…..

Wat vuuël minse neet weite is det in ‘t begin dökker gebroék woort gemak van vrouwelikke adjudantes. Zeej woorte “bellefleurkes” geneump en hebbe ein belangriéke  rol gespeuld  in die beginjaore. Dit verschiénsel woort allengs minder,  in 1989 en 1994 is det nog ‘t lets veurgekômme.

In die iërste jaore woort de resepsie gehalde allein in de “hoéskamer” van de Vogelhut, geej weit wal, daor waor dae aope haard waas.

Ein leuke anekdote van vruuger:  Wie de jônges van voetbalklup FC Copacabana op zôndaag, vruug in de middaag, truuk kwame van ’t voetbalveld hông d’r ein breefke aan de geslaote deur van Copacabana. Op det breefke stônd vermeld det de kastelein van Copacabana, d’n hiër Peter Hoekstra, gisteraovend waas oétgeroope as 2e Prins beej de Vogelhut. Resepsie is op dit moment gaonde in de hoéskamer van de Vogelhut, stônd d’r auk nog beejgeschreve. De jônges hadde dors en bedachte zich dus gen moment.  Zeej  ginge , inkele nog mit de voetbalkleijer aan, bergop en hebbe daor de tent mei op de kop gezatte. In latere jaore is dees voetbalklup auk ein van de hofleveranciers van prinse en adjudante gebleke.

Die resepsies in de hoéskamer ware al gauw neet miër te doon en d’r woort beslaote um de zaal d’rbeej te betrekke, ’t woort al gauw zônne zôndaagmiddaag waorbeej ’t leek ofdet gans de buurt d’r  op aaf kwaam.  

Gaonde de jaore is ein “Vastelaoves-kômmitee” , bestaonde oét 6 persoëne, oétgegräöjd naor ein volwaerdig gezelschap det 30 raodsleeje telt en 4 dansmeriekes.  Heejmeij dreije weej de ganse toemel en haet idder zien rol en eige beejdrage..  Ein leejebestand kinne weej neet.  De “Prinsedanteklup”  is ôzze achterban dae besteit oét ald prinse en ald adjudante. Auk op de Vrindeklup “Vrinde van de Vogelhut”, Scouting Manresa en ’t Vaderhike kinne weej altiéd raekene. As gebroékers van de Vogelhut is heej regelmaotig eine hoëgheid oét gekaoze.    

Sinds 2003 hebbe weej ein oétwisseling boéte de stad en viere weej same de vastelaovend mit “de Meulewiekers” oét de Miëterik, ein fantastische belaevenis, idder jaor weer. Hoe det is ôntstaon is ein verhaol op zich en zal in dit katern eine andere kiër oétgebreid verteld en umschreve waere.

In ’t jaor 2013 meuste weej ôs vertrouwde Vogelhut aan de Merelwaeg noëdgedwônge verlaote en ein niej ônderkômme  zeuke.  Dees niej volière woort gevônde in d’n Dörpel in de Gulikstraot. Heej hebbe weej ôs good genesteld. Weej zien mit aope erm ôntvange en haope de “vastelaovend” in Venlo-oës vaerder vorm te gaeve. Ouk in dees niejje umgaeving kinne zoëmaar toekômstige Prinse mit adjudante verborge zitte, wae wet….

’t Is 2023 en ’t is ôs gelökkig weer gegaeve um vastelaovend te viere, we meuge weer…!!  Weej gaon de vastelaovend weer viere zoëas veurhaer. Ein bietje anders zoeäs in de beginjaore, aevel waal met dezelfde belaeving en met ein bietje miër elan en cachet as toen in die hoéskamer…..  Weej haope det idderein dae ôs ein werm hert toedruuëg  ôs kump bezeuke in d’n Dörpel op de Prinsebal, resepsie of ôs joekszitting um same mit ôs dae ônvervalste en alderwetse vastelaovend te viere.

Vastelaovend beej de Vogelhut is neet oét te legge, det môsse belaeve….!!

Vastelaovend same…!!!